مرکز تخصصی روانشناسی توانبخشی کودکان و نوجوانان پارسا

10 مارس 2024

بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی- شناختی یک شاخه از بازی درمانی است که اصول و تکنیک های شناختی و رفتاری را درمان میکند.در این روش،بازی ها و فعالیت ها […]
5 مارس 2024

حمله پنیک چیست؟

حمله پنیک وضعیتی است که با احساس ناگهانی و شدیدی از ترس و نگرانی همراه است. این حملات معمولا در عدم وجود خطر فیزیکی قابل تشخیص […]
3 مارس 2024

اختلال شخصیت مرزی BPD

اختلال شخصیت مرزی یا Borderline Personality Disorder یک اختلال روانی است که برخی از ویژگی های ناپایدار درزمینه های هویت،احساسات،روابط اجتماعی و نگرش های خود را […]
2 مارس 2024

اختلال دو قطبی چیست؟

اختلال دو قطبی یا اختلال افسردگی دو قطبی یک اختلال روانی است که شامل دوره های افسردگی شدید(دوره افسردگی) و دوره های بالازه شادی یا هیجانی […]