فاطمه چیت ساز 2 سال قبل

باسلام
دختر۵ونیم ساله ام به شدت عصبی و گستاخ و نافرمان هست.با کوچکترین محرکی به شدت پرخاش میکنه و حساسیت زیادی نسبت به جزییات داره و در صورت عدم تطابق با الگوی ذهنیش قشقرق به پا میکنه خودزنی میکنه و شاید نزدیک۲ساعت گریه کنه.این قضیه بدرفتاری و قشقرق هرروز اتفاق میفته