متخصصین اسیب شناسی گفتار و زبان چه میکنند ؟
8 ژوئن 2018
چرا کودک من لکنت دارد ؟
8 ژوئن 2018

آیا لکنت زبان شیوع بالایی دارد ؟

آیا لکنت زبان شیوع بالایی دارد ؟

میزان شیوع لکنت در جمعیت کلی حدود یک درصد و در پسران سه برابر –دختران می باشد. در خانواده هایی که پدر و مادر سابقه لکنت داشته باشند احتمال ابتلا به فرزندان سه تا پنج برابر بیشتر از خانواده هایی است که در آنها مشکلی وجود ندارد .

موفقیت های اموزشی شغلی و اجتماعی میتوانند تا حدودی تحت تاثیر لکنت قرار گیرند .با این وجود در طول تاریخ افراد برجسته و موفق زیادی وجود داشته اند که بیشتر عمرشان با این اختلال گفتاری همراه بودند .از جمله این افراد میتوان وینسون چرچیل .سرایوسکی .چارلز  داروین .ناپلیون اول و تیودور رزولت را نام برد .

دیدگاه ها بسته شده است