آیا لکنت میتواند پس از یک حادثه غیر منتظره و یا ضربه ناگهانی شروع شود ؟

اگر کودک من از لکنت زبان بقیه تقلید کند ایا ممکن است او هم مبتلا شود ؟
8 ژوئن 2018
آیا مشکلات مغزی میتواند سبب بروز لکنت شود ؟
8 ژوئن 2018

آیا لکنت میتواند پس از یک حادثه غیر منتظره و یا ضربه ناگهانی شروع شود ؟

ایا لکنت میتواند پس از یک حادثه غیر منتظره و یا ضربه ناگهانی شروع شود ؟

در اغلب مواقع شروع لکنت مانند بهبودی ان تدریجی است .

لکنت به ندرت پس از یک ضربه ناگهانی شروع می شود .و اکثر کودکانی که این ضربه را تجربه کرده اند به لکنت مبتلا نخواهند شد .

دیدگاه ها بسته شده است