آیا مشکلات مغزی میتواند سبب بروز لکنت شود ؟

آیا لکنت میتواند پس از یک حادثه غیر منتظره و یا ضربه ناگهانی شروع شود ؟
8 ژوئن 2018
پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه خواهد بود ؟
8 ژوئن 2018

آیا مشکلات مغزی میتواند سبب بروز لکنت شود ؟

آیا مشکلات مغزی میتواند سبب بروز لکنت شود ؟

گزارش هایی از بررسی های تصویر برداری از مغز  بر این نکته دلالت دارد که شاید تفاوت های ظریفی در ساختار و فعالیت مغزی بعضی از بزرگسالان مبتلا با سایر افراد وجود داشته باشد .ولی در حال حاضر دلایلی مکتوب وجود ندارد که نشان دهد این تفاوت ها بر نوع گفتار فرد موثر و یا عامل لکنت می باشد .

برای کمک به کودک نیازی نیست که منتظر به دست اوردن این اطلاعات باشیم بلکه اکنون نیز میتوانم به او کمک کنیم .

دیدگاه ها بسته شده است