روانشناس یا روانپزشک؟
29 فوریه 2024
اختلال شخصیت مرزی BPD
3 مارس 2024

اختلال دو قطبی چیست؟

اختلال دو قطبی یا اختلال افسردگی دو قطبی یک اختلال روانی است که شامل دوره های افسردگی شدید(دوره افسردگی) و دوره های بالازه شادی یا هیجانی (دوره Mania) میشود.
این دو دوره ممکن است به صورت متناوب یا همزمان اتفاق بیفتد و بر تابع عادی روانی شخص تاثیر میگذارد.


در دوره افسردگی شخص ممکن است احساس ناراحتی،انرژی کم افکار منفی،کاهش فعالیت و انزوا را تجربه کند.
در دوره شیدایی افراز انرژی،حالت های خوب،حرف زدن بیش از حد،افکار برانگیزاننده و اندازه گیری خطرناک ممکن است ظاهر شود.

علائم دیگر می تواند شامل تغییرات در الگوی خواب،افکار خودکشی،اضطراب،تغییرات وزن،تمرکز کم و رفتارهای خطرناک در دوره های شیدایی باشند.


دیدگاه ها بسته شده است