اختلال دو قطبی چیست؟
2 مارس 2024
حمله پنیک چیست؟
5 مارس 2024

اختلال شخصیت مرزی BPD

اختلال شخصیت مرزی یا Borderline Personality Disorder یک اختلال روانی است که برخی از ویژگی های ناپایدار درزمینه های هویت،احساسات،روابط اجتماعی و نگرش های خود را دربرمیگیرد.برخی از ویژگی ها و علائم اختلال شخصیت مرزی شامل موارد زیر میشوند:

۱٫هویت ناپایدار:
.دشواری در تعریف و حفظ هویت شخصی
.تغییرات شدید در نگرش ها،اهداف و ارزش ها

۲٫احساسات ناپایدار:
.انفعالات شدید و ناگهانی
.دشواری در کنترل احساسات و واکنش های غیرمناسب.

۳٫روابط ناپایدار:
.رفتار های ناپیوسته در روابط میان فردی.
.ترس از ترک شدن و تلاش فراوان برای جلب توجه و حفظ روابط

۴٫رفتارهای خودآسیبی:
.انجام رفتارهای خودآسیبی یا خطرناک به منظور تسلیح نمودن احساسات.
.مصرف مواد مخدر،خودکشی یا رفتارهای خطرناک.

۵٫تغییرات سریع در علایق و هدف ها:
.عدم ثبات در برنامه ریزی زندگی و تصمیم گیری

دیدگاه ها بسته شده است