اگر کودک من از لکنت زبان بقیه تقلید کند ایا ممکن است او هم مبتلا شود ؟

چرا کودک من لکنت دارد ؟
8 ژوئن 2018
آیا لکنت میتواند پس از یک حادثه غیر منتظره و یا ضربه ناگهانی شروع شود ؟
8 ژوئن 2018

اگر کودک من از لکنت زبان بقیه تقلید کند ایا ممکن است او هم مبتلا شود ؟

اگر کودک من از لکنت زبان بقیه تقلید کند ایا ممکن است او هم مبتلا شود ؟

خیر اغلب افراد مبتلا بدون انکه قبلا لکنت شخص دیگری را شنیده باشند شروع به لکنت کردند و تقلید کردن در ایجاد این اختلال جایگاهی ندارد .

دیدگاه ها بسته شده است