حمله پنیک چیست؟
5 مارس 2024

بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی- شناختی یک شاخه از بازی درمانی است که اصول و تکنیک های شناختی و رفتاری را درمان میکند.در این روش،بازی ها و فعالیت ها برای تغییر الگوی فکری و رفتاری منفی استفاده میشوند.
هدف اصلی این روش، بهبود مسائل مرتبط با اختلالات شناختی-رفتاری معمولا با توجه به هوش آگاهی،تشویق به تفکر مثبت، و آموزش مهارت های مدیریت استرس و احساسات صورت میگیرد.

این روش می تواند به کاهش افکار منفی،افزایش اعتماد به نفس و تغییر الگوهای رفتاری ناپسند کمک کند. تخصصی ترین جنبه های بازی درمانی شناختی-رفتاری توسعه مهارت های حل مسئله،تغییر افکار منفی به مثبت و تقویت روابط اجتماعی را شامل میشوند.

دیدگاه ها بسته شده است