با تشویق، کنجکاوی‌ کودک‌ را تحریک‌ کنید

موسیقی‌ در رشد ذهن‌ کودک‌ مؤثر است‌
8 ژوئن 2018
بایستید و هورا بکشید
8 ژوئن 2018

با تشویق، کنجکاوی‌ کودک‌ را تحریک‌ کنید

با تشویق ، کنجکاوی‌ کودک‌ را تحریک‌ کنید.

همگام‌ با رشد جسمانی‌ کودک ، قدرت‌ تفکر و اندیشه‌ او نیز در حال‌ رشد و شکوفایی‌ است. او از طریق‌ تجربه‌ وقایع‌ جدید در زندگی‌ دنیا را می‌شناسد و آن‌ را کشف‌ می‌کند. نیازی‌ نیست‌ کنجکاوی‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهیم، بلکه‌ باید وجود سرشار از کنجکاوی‌شان‌ را به‌ صورت‌ هدفمند ارضا کنیم. پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیتهای‌ بزرگتر وی‌ در آینده‌ و تقویت هوش کودکان خواهند کرد.

دیدگاه ها بسته شده است