بایستید و هورا بکشید
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
به‌ توجه‌ خود نسبت‌ به‌ فرزند ادامه‌ دهید
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

برای‌ اشیا اسم‌ بگذارید

برای‌ اشیا اسم‌ بگذارید

کودکان‌ حتی‌ پیش‌ از آنکه‌ بتوانند صحبت‌ کنند، قادرند بسیاری‌ چیزها ( برای‌ مثال‌ اجسام‌ مختلف‌ و رنگها) را درک‌ کنند. در این‌ سن‌ اگر به‌ او بگویید: عروسک‌ خرسی‌ سفیدت‌ را بیاور. او دقیقا می‌داند این‌ اسم‌ متعلق‌ به‌ کدام‌ اسباب ‌بازی‌اش‌ است. بنابراین‌ یکی‌ دیگر از وظایف‌ والدین‌ نامگذاری‌ انواع‌ رنگها ، اندازه‌ها و شکلها برای‌ تقویت‌ درک‌ کودک‌ است.

دیدگاه ها بسته شده است