برای تقویت هوش کودکان با کودک‌ حرف‌ بزنید

به‌ چشمان‌ کودک نگاه‌ کنید
8 ژوئن 2018
موسیقی‌ در رشد ذهن‌ کودک‌ مؤثر است‌
8 ژوئن 2018

برای تقویت هوش کودکان با کودک‌ حرف‌ بزنید

برای تقویت هوش کودکان با کودک‌ حرف‌ بزنید :

دکتر هوتنلوچر (HUTTENLOCHER) پروفسور روانشناسی‌ معتقد است: فرمانهای‌ اولیه‌ زبانی‌ برای‌ کودک‌ بسیار مهم‌اند.

زیرا زبان‌ در موفقیت‌ عملکرد ذهنی‌ بسیار اهمیت‌ دارد و هر درک‌ و استنباطی‌ از زبان‌ به‌ ایجاد توانایی‌ کلامی‌ و بیان‌ صحیح‌ لغات‌ کمک‌ می‌کند. دامنه‌ لغات‌ کودک‌ بستگی‌ مستقیم‌ به‌ میزان‌ صحبت‌ والدین‌ طی‌ دو سال‌ اول‌ زندگی‌ او دارد.

دیدگاه ها بسته شده است