برای تقویت هوش کودکان با کودک‌ حرف‌ بزنید

به‌ چشمان‌ کودک نگاه‌ کنید
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
موسیقی‌ در رشد ذهن‌ کودک‌ مؤثر است‌
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

برای تقویت هوش کودکان با کودک‌ حرف‌ بزنید

برای تقویت هوش کودکان با کودک‌ حرف‌ بزنید :

دکتر هوتنلوچر (HUTTENLOCHER) پروفسور روانشناسی‌ معتقد است: فرمانهای‌ اولیه‌ زبانی‌ برای‌ کودک‌ بسیار مهم‌اند.

زیرا زبان‌ در موفقیت‌ عملکرد ذهنی‌ بسیار اهمیت‌ دارد و هر درک‌ و استنباطی‌ از زبان‌ به‌ ایجاد توانایی‌ کلامی‌ و بیان‌ صحیح‌ لغات‌ کمک‌ می‌کند. دامنه‌ لغات‌ کودک‌ بستگی‌ مستقیم‌ به‌ میزان‌ صحبت‌ والدین‌ طی‌ دو سال‌ اول‌ زندگی‌ او دارد.

دیدگاه ها بسته شده است