برای کمک به کودک ما به عنوان والدین چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم .؟

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم ؟
8 ژوئن 2018
کدام یک از مداخلات والدین میتواند باعث تشدید لکنت زبان گردد ؟
8 ژوئن 2018

برای کمک به کودک ما به عنوان والدین چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم .؟

برای کمک به کودک ما به عنوان والدین چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم ؟

 1. با ارامش کامل به انچه کودک میگوید گوش دهید نه به اینکه چه میگوید
 2. بگذارید خودش حرفش را تمام کند
 3. هنگام صحبت کردن با او تماس چشمی داشته باشید
 4. کودک زمانی که خودش اغاز به صحبت میکند راحت تر از زمانی است که از او سوالی پرسیده می شود پس برای اینکه خود به خود سر صحبت را باز کند با او در مورد فعالیت هایی که به انها علاقه دارد صحبت کنید و در فواصل چند لحظه سکوت کنید و در فواصل چند لحظه سکوت کنید .تا اگر مطلبی دارد بیان کند .
 5. برای پاسخ دادن به سوال به کودک فشار نیارید
 6. پس از انکه پاسخش تمام شد با ارامش و با به کاربردن تعدادی از لغات خودش به او پاسخ بدهید .
 7. هرگز هنگام صحبت کودک از عباراتی چون زودباش .الان صحبت نکن کار دارم استفاده نکنید .
 8. هرگز به او نگویید چه کار کند که لکنت نداشته باشد .عباراتی نظیر یواش .اهسته .نفس عمیق بکش .ارامتر صحبت کن از این قبیلند .
 9. حداکثر روزی ۱۵ دقیقه را به صحبت ارام به کودک اختصاص دهید .مثلا برای او کتاب بخوانید .
 10. کودک را درفعالیت هایی که به خوبی از عهده آنها در می آیند شرکت دهید .و توانایی های او را تشویق کنید .
 11. کودکانی که لکنت دارند معمولا وقتی در گروه قرار میگیرند و همراه سایرین مطلبی را بیان میکنند .یا شعر و یا اوازی را از بر میخوانند . مشکلی ندارند .این موقعیت ها را برای کودک فراهم کنید .
 12. کودک را در بهترین شرایط بدنی نگه دارید .بیماری جسمی به احتمال زیاد باعث افزایش لکنت می شود .

دیدگاه ها بسته شده است