اسکیزوفرنی
20 فوریه 2024
Overthinking چیست؟
22 فوریه 2024

برچسب زنی به کودک ممنوع!

برچسب زنی منفی به کودک:
یکی از شیوه های مخرب اما متاسفانه شایع در فرهنگ ما ایرانی ها آن است که به جای نقد عملکرد و رفتار افراد،دست به نقد شخصیت آنها میزنیم و بدین واسطه با اطلاق صفت ها و به اصطلاح برچسب های مختلف به افراد،نسبت به تحقیرکردن آنها اقدام میکنیم.
در دنیای بزرگسالان نیز این برچسب های منفی و تحقیر آمیز از نظر روانی فرد متقابل را به هم میریزد و میتواند حتی باعث بروز خشم و اقدام و واکنش متقابل شود.بدین شکل جایگاه افراد زیر سوال می رود،روابط مخدوش میشود و افراد درگیر تنش های شدید روانی میشوند.
همین شرایط در ارتباط با کودکان،نه تنها از حساسیت بیشتری برخوردار است،بلکه میتواند به شدت مخرب و آسیب زا باشد و گاه در صورت تکرار،بحران های بزرگی را در زندگی یک فرد(حتی در دوران بزرگسالی) ایجاد کند.زیرا اولا کودک شناخت درستی از خودش ندارد و این برچسب ها را میتواند به عنوان ویژگی های اصلی از شخصیت خود تلقی کرده و بدین شکل به دیدی کاذب نسبت به خود برسد.

دیدگاه ها بسته شده است