متخصصین اسیب شناسی گفتار و زبان چه میکنند ؟

آیا کودک من به گفتار درمانی نیاز دارد ؟
8 ژوئن 2018
آیا لکنت زبان شیوع بالایی دارد ؟
8 ژوئن 2018

متخصصین اسیب شناسی گفتار و زبان چه میکنند ؟

متخصصین اسیب شناسی گفتار و زبان چه میکنند ؟

آسیب شناسان گفتار و زبان . دانش اموزانی را که در  خواندن و بیان منظورشان به صورت نوشتاری مشکل دارند شناسایی می کنند. کیتی اوهلر از اسیب شناسان گفتار و زبان و یکی از نویسندگان کتاب ” از نوشتن متنفرم” میگوید :مشکلات زبانی میتوانند تاثیر زیادی بر توانایی نوشتن کودکان داشته باشند .

ابتدا باید ایده های خود را در غالب کلمات بیان کند و بعد کلمات را در جمله جایگذاری کند .همین طور مشکلات زبانی باعث میشوند که درک و دنبال کردن دستور العمل برای کودکان مشکل شود .مخصصین مربوطه میتوانند به کودکان کمک کنند تا این مهارت ها در خود تقویت کنند . معمولا متخصصان برای درمان مستقیم شرایط را ارزیابی می کنند و به معلمان مشاوره می دهند تا بتوانند کلاس های غنی تری برگزار نمایند . درمان میتواند هم به صورت فردی و هم در قالب گروه های کوچکی از افرادی با مشکلات مشابه اجتماعی و ارتباطی انجام شود .

در هر صورت هدف متخصص این است که استفاده از زبان را خوشایند کند . و کودکان را در دوست یابی و کسب موفقیت بیشتر در مدرسه یاری نماید .

دیدگاه ها بسته شده است