پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه خواهد بود ؟

آیا مشکلات مغزی میتواند سبب بروز لکنت شود ؟
8 ژوئن 2018
آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم ؟
8 ژوئن 2018

پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه خواهد بود ؟

پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه خواهد بود ؟

به طور کلی ۵۰ -۸۰ درصد % کودکان مبتلا به لکنت و بیشتر موارد خفیفبه طور خود به خودی بهبود می یابند .از میان کودکانی که لکنت زبانشان تا بزرگسالی ادامه می باید فقط یک سوم موفقیت های تحصیلی و شغلیشان تحت تاثیر قرار میگیرد.

البته در سنین دبستان ممکن است کودک دچار اشکال در برقراری ارتباط با همسن های خود و مشکلات تحصیلی در اثر اجتناب از صحبت کردن در جمع کلاس شود .

اگر کودک در محدوده سنین پیش دبستانی است و لکنت او به تازگی اغاز شده احتمال موفقیت و بهبودی بالاست ولی در مورد کودکان سنین دبستانی که مدت زیادی است که دچار اختلال هستند .

احتمال کمی وجود دارد که روانی گفتار به طور کامل به حالت ظبیعی برگردد . بنابراین شناسایی و مداخله زودرس در این اختلال اهمیت زیادی دارد .

دیدگاه ها بسته شده است