آیا لکنت زبان شیوع بالایی دارد ؟
8 ژوئن 2018
اگر کودک من از لکنت زبان بقیه تقلید کند ایا ممکن است او هم مبتلا شود ؟
8 ژوئن 2018

چرا کودک من لکنت دارد ؟

چرا کودک من لکنت دارد ؟

واقعیت آنست که لکنت زبان بر اثر متغییر هایی شامل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی که روی هم تاثیر متقاببل دارند بوجود می اید .بعضی کودکان برای ابتلا به لکنت زمینه اسیب پذیری موروثی دارند .

اضطراب و تنش باعث تشدید لکنت می شود .ولی بنظر نمیرسد که در ایجاد آن نقشی داشته باشد .عواملی که سبب بروز اختلال می شود کاملا با عواملی که سبب تداوم و وخامت آن میگردند متفاوتند و این عامل ثانوی را میتوان تحت کنترل قرار داد.

دیدگاه ها بسته شده است