راه های مدیریت خشم
17 فوریه 2024
ازدواج با چه افرادی درست نیست؟
19 فوریه 2024

رابطه Situationship چیست؟

به نوعی رابطه اشاره دارد که در آن افراد به طور رسمی به عنوان دوستان یا همراهان تعریف نمیشوند، اما به نوعی از اجزای یک رابطه برخوردار هستند.
این نوع ارتباط ممکن است بدون تعهد رسمی یا تعهد عاطفی و عاشقانه باشد و افراد در این نوع روابط ممکن است به عنوان دوست با منافع (Friends With Benefits) شناخته شوند.

برای مقابله با چنین رابطه ای میتوانید اقدامات زیر را انجام دهید:

۱/تبیین انتظارات:
صراحت در ارتباطات با شخص مقابل در مورد انتظارات و آرزوهای شما بسیار اهمیت دارد.

۲/مراقبت از خود:
از خود مراقبت کنید و برنامه ریزی کنید تا نیازهای شما نادیده گرفته نشوند.

۳/صحبت کردن با شخص مقابل:
بحث با شخص مقابل درباره احساسات و تصمیمات ممکن است روشی برای روشن شدن وضعیت باشد.

۴/تعیین حدود:
تعیین حدود مشخص در ارتباطات و ارتباطات فیزیکی می تواند روابط را بهبود بخشد.

۵/بررسی مجدد رابطه:
اگر این نوع رابطه با اهداف شما همخوانی ندارد، ممکن است لازم باشد مجددا آن را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است