رفتاردرمانی کودک

رفتاردرمانی وتربیت کودک

خانواده مهمترین جایگاهی است که افراد در انجا رشد می کنند و تکامل می یابند.رفتار کنونی ما بزرگسالان در واقع نتیجه برخورد و تربیتی است که در دوران کودکی انجام شده است.۳۰ درصد ازشخصیت در ۳ سال اول زندگی شکل میگیرد.وهرچه سن کودک بیشتر می شود. میزان تاثیر گذاری در کودکان کاهش می یابد و این تاثیر گذاری بر شخصیت تا ۱۸ سالگی ادامه خواهد داشت و در ۱۸ سالگی افراد از نظر شخصیتی به کمال می رسند و تلاش در جهت تربیت و تغییرشخصیت در این سن عملا را به جایی نخواهد برد و پس از ۱۸ سالگی تنها رفتارهای افراد است که با توجه به شرایط و موقعیت ها تغییر خواهد کرد.پس اگرمی خواهیم فرزندانی با سلامت روان داشته باشیم خیلی زود باید دست به کار شویم و در واقع تربیت حتی قبل از تولد کودک شروع خواهد شد.

مهم ترین قضیه در این روال داشتن آگاهی از ایجاد بهترین شرایط برای پرورش و تربیت کودکان است زیرا هیچ پدر و مادری وجود ندارند که نخواهند فرزندی با سلامت کامل روانی داشته باشند.خیلی از افراد جامعه تصور می کنند که کودکان زیر ۳سال یا ۷سال خیلی متوجه شرایط اطراف نیستند و در واقع متوجه رفتارهای ما نمی شوند در حالی که بیشترین تاثیر پذیری در همین دوران است وکودکان همچون اسفنجی که آب را جذب می کند از محیط تاُثیر می گیرند و واکنشی نشان نمی دهد و تا زمانی که تحت فشار قرار بگیرد و در شرایط نامطلوب رفتار های نامناسبی را که به شکل غیر مستقیم آموزش دیده اند بروز می دهند ،در واحد رفتار درمانی در کلینیک پارسا شیوه های تربیتی مناسب و ایمن به خانواده ها آموزش داده می شود و اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان مورد ارزیابی قرار گرفته و با آموزش بهترین شیوه های تنبیه و تشویق از این ابزارها بهترین استفاده خواهد شد و اموزش های لازم به خانواده داده می شود.

سوالات متداول
مطالب علمی و پژوهشی
اخبار و دانستنیها