کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

۱- یکی از اساسی ترین نیازهای خانواده ها ودرمانگران کم تجربه این است که دانش خود را در زمینه های مختلف روانشناسی و تربیت افزایش دهند که بتوانند بهترین والدین یا بهترین در مانگران باشند. کلینیک توانبخشی پارسا با هدف افزایش آگاهی و اطلاعات برای دو گروه اقدام به برگزاری کارگاه های اموزشی می کند.

۲ـ  کارگاه های عمومی که ویژه خانواده ها است که در این کارگاه ها آموزش های لازم جهت داشتن بالاترین میزان سلامت روان،آموزش برای بهترین والد بودن،بهترین همسر بودن و بهترین فرزند بودن به خانواده ها داده خواهد شد و سعی می شود با زبانی ساده استفاده از روانشناسی در زندگی روزمره آموزش داده شود.

۱ـ کارگاه های تخصصی درمانگران که با همکاری اساتید بر جسته کشور اقدام به برگزاری کارگاه های یک روزه و چند روزه تربیت درمانگر می کند و در پایان کارگاه ها گواهی معتبر شرکت در کارگاهای آموزشی و بازآموزی به شرکت کنندگان تقدیم می گردد.

سوالات متداول
مطالب علمی و پژوهشی
اخبار و دانستنیها