ویزیت ماهیانه متخصص

ویزیت دوره ای متخصص

پس از تماس با کلینیک توانبخشی پارسا وقت ویزیت اولیه با یک متخصص از هیات علمی دانشگاه برای شما یا فرزندتان تعیین خواهد شد که پس از ویزیت اولیه اقدامات مورد نیاز به ترتیب اولویت برای شما در نظر گرفته خواهد شد. اقدامات درمانی که در مرکز صورت می گیرد شامل ارزیابی هوش کودکان، تقویت هوش کودکان، گفتار درمانی، کار درمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، بازی درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی کودک، مشاوره ازدواج و خانواده استفاده از تکنولوژی ها از قبیل نوروفیدبک، بایوفیدبک  tDcs  و tcsاست.

سوالات متداول
مطالب علمی و پژوهشی
اخبار و دانستنیها